Uluslararası Sistem ve Kurallara Dayalı Dünya Düzeni: Çok Taraflı Denge Arayışları

21. yüzyıl dünyası ulus-devlet sistemi üzerine kurulu olmaya devam ediyor. Ulus-devlet sistemi uzun süredir mevcut ve temel kuruluş ilkesi eşit egemenlik kavramını karşılıklı olarak kabul etmiş devletlerin bir arada yaşaması esasına dayanıyor. Bu sistem tarihi süreç içerisinde değişerek ve dönüşerek oluşmuş bir sistem. Tarihte bir başlangıcı var, tarihteki her şey gibi muhtemelen sonu da gelecek.

Bu sonu hazırlayan değişim ve dönüşüm devam etmekle birlikte, yakın gelecekte sistemin bugünkünden köklü biçimde farklılaşacağı yönünde bir işaret görünmüyor. Ancak yine tarihe baktığımızda sistem içerisinde kısa ve orta sayılacak vadelerde kesin biçimde farklılaşan bir şey var: Sistemi yürüten düzen. Kısaca tanımlarsak, çıkarlarını korumaktan kendileri sorumlu olan devletlerin varlıklarını sürdürmek için birbirleriyle oluşturdukları denge durumu bir düzen yaratıyor. Bu raporun amacı, içinde bulunduğumuz dönemde uluslararası ortamda tanık
olduğumuz gelişmelerin yeni bir denge durumunun, yani yeni bir dünya düzeninin habercisi olup olmadığını aşağıdaki varsayımlar çerçevesinde tartışmak.

Metnin tamamı için tıklayınız