Türkiye’nin Doğu Sınırında Yeni Bir Güç: Çin

Hızla büyüyen ve dışa açılan Çin, Türkiye gündeminde ağırlıklı olarak ekonomik bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı; son yıllarda hızla gelişen Çin-İran ilişkileri çerçevesinde Çin’in Türkiye’de ekonomik olduğu kadar dış politika açısından da analiz edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır.

 

Dosyayı indir.