Türk Kamuoyu ve Dış Politika: Tortu mu, Etken mi?

Uluslararası ilişkiler hakkındaki analizlerde genel eğilim, kamuoyu görüşünün bir “tortu” olarak addedilmesi ve değerlendirmelerin dışında bırakılmasıdır. Kamuoyunun görüşlerinin uçarılığından, dış politika konularının vatandaşlar için çok karmaşık olmasıyla başlayan açıklamalar; bu konuların uzmanlar tarafından yürütülmesi, hatta aşırı siyasallaşmış parlamento ya da hükümetlerin yetkilerinin sınırlandırılmasını savunmaya kadar bile gidebilir.

Araştırmamız bu kapsamlı sorunun yanıtını kısmen de olsa vermeyi hedefliyor. Amacımız, çalışmanın sonunda kamuoyunun dış politika konularında anlamlı kanaat ve tutumlara sahip olabileceğini gösterirken, aynı zamanda kamuoyunun hiçbir zaman türdeş bir kitle olmadığını da sergileyebilmek. Dış politika konularında karar alanlar, tek ve türdeş bir kamuoyu yerine farklı kamuoyu kümelerinin olabileceğini ve bu farklı gruplara farklı mesajlar vermek gerektiğini kabul etmelidir.

Çalışmamıza kamuoyunun dış politikadaki rolünü sadece bir “tortuya” indirgeyen görüşün dayandığı kuramsal fikirleri ve ampirik kanıtları tartışarak başlayacağız. Ardından bu görüşe karşıt olarak ortaya konan açıklamaların bir değerlendirmesi yer alacak; bunu, Türkiye’de kamuoyu ve dış politika konusundaki bazı düşüncelerin kısa bir tartışması ve yöntemsel bazı ortak zaafların gösterilmesi izleyecektir.

Çalışmanın ampirik kısımlarındaysa German Marshall Fund tarafından düzenli olarak yürütülen Transatlantik Eğilimler araştırmasının 2010 verilerinden yararlanılarak bir dizi istatistiksel analiz uygulaması sunulacaktır.3 İstatistiksel analizlerin yorumlanması bazen karmaşıklaşsa da; genel olarak, başlangıç düzeyinde istatistiksel okuryazarlığa sahip bir okuyucunun anlayabileceği bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.

Bu rapor Dr. Emre Erdoğan (Infakto Araştırma/Bilgi Üniversitesi) Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu için tarafından hazırlanmıştır.

 

[button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”medium” src=”http://dispolitikaforumu.com/wp-content/uploads/2013/05/ar-2.pdf”]Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.[/button]