Otokratik Esneklik ve Pragmatizm: İran İslam Cumhuriyeti

2011 yılında Arap ülkelerinde meydana gelen rejim değişikliklerine kadar Ortadoğu’da halk ayaklanması sonucu olarak kurulan tek rejim olan İran İslam Cumhuriyeti’nde 14 Haziran 2013’te onbirinci kez Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmiştir. Genel tahminlerin aksine, seçimlere katılan 6 aday içerisinde en ılımlı ve reformcu duruşa sahip Hasan Ruhani ilk turda yüzden 50’den fazla oy oranına ulaşarak İran’ın yedinci cumhurbaşkanı olmuştur. Bu rapor, İran’ın siyasi yapısını, ekonomik durumunu, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve nükleer programıyla birlikte dış politikasını genel hatlarıyla değerlendirmektedir. Görünür vadede İslam Cumhuriyeti’nin demokratik bir yapıya kavuşması mümkün gözükmemektedir. Bunun yanında, Ruhani’nin seçilmesinden sonra İran’ın özellikle nükleer teknoloji konusunda daha uzlaşmacı ve tansiyon düşürücü bir tavır sergileyeceği beklenebilir.

Metnin tamamı için tıklayınız