Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun başlıca hedefleri doğru bilgi ve yeni fikirler temelinde küresel ve bölgesel siyaseti etkileyen gelişmeleri multidisipliner bir bakışla takip etmek, Türk dış politikasının karşı karşıya olduğu sorunlara yapıcı ve kalıcı çözümler aranmasına katkıda bulunmak; küresel dinamikler ışığında Türkiye’nin AB, ABD, transatlantik ilişkiler, Rusya, Orta Doğu ve komşu ülkelerle ilişkileri ve benzeri alanlarda akademik çalışmalar yürüterek TÜSİAD’a destek sağlamaktır.

DPF, her faaliyet yılından önce hazırlanan çalışma programı çerçevesinde paneller ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemekte ve araştırma raporları hazırlatmaktadır.