Kriz Sarmalında Bosna-Hersek: “Devlet Krizi”

Üç farklı dini ve etnik kimliğe mensup (Müslüman Boşnak %48, Ortodoks Sırp %37 ve Katolik Hırvat %14, diğerleri toplam %0,6)  yaklaşık dört milyon insanın yaşadığı Bosna-Hersek, kuşbakışı bir harita üzerinde de görüldüğü üzere, sınır komşuları Hırvatistan ve Sırbistan tarafından adeta çevrelenmiştir. Ülke içindeki dini-etnik bölünme, uluslararası aktörler ve kuruluşlar tarafından hazırlanan haritalara da yansımıştır. Ülke içinde bulunan dini-etnik sınırlar ise dış sınırlara kıyasla daha da belirgindir. Bosnalılık ortak kimliği geçmişte kısa aralıklarla benimsenmekle birlikte, bugün ortak bir kimlik yaratma arayışından söz etmek dahi mümkün değildir. Bosna-Hersek varlığını, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana yinelenen bir kriz döngüsü içinde sürdürmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Bosna-Hersek’te yaşanan kriz döngüsünün uluslararası, bölgesel ve yerel boyutlarını hesaba katarak, ortaya çıkan “Devlet Krizi”ni irdelemektir.

Bu rapor Prof. Dr. Mustafa Türkeş (ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Şadan İnan Rüma (Bilgi Üniversitesi), Yrd. Doç. Sait Akşit (Gediz Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Arıkan Açar (Yaşar Üniversitesi) tarafından Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu için hazırlanmıştır.