Anasayfa

DPF GÜNDEMİ

 

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu, 10 Mayıs Cuma günü, 14:30-16:30 saatleri arasında TÜSİAD Konferans Salonu’nda “Popülizm ve Liberal Demokrasilerin Geleceği” başlıklı bir toplantı düzenleyecek. Kendi alanında dünyanın sayılı uzmanlarından olan Prof. Jan-Werner Müller’in Türkçe de dahil olmak üzere 20’den fazla dile çevrilen “Popülizm Nedir?” başlıklı kitabı ekseninde, popülist akımların yükseliş nedenleri ve liberal demokrasilerin korunması için işletilebilecek mekanizmalar toplantının ana tartışma noktaları olacak.

 

Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz’ın yönetimindeki toplantıda:

 

  • Princeton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Jan-Werner Müller toplantının giriş konuşmasını gerçekleştirecek;

 

  • Al-Monitor Türkiye’nin Nabzı Bölümü köşe yazarı ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Kadri Gürsel,

 

  • Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğretim üyesi ve Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’nin Başkanı Prof. Dr. Ayşe Buğra ve

 

  • Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

 

konu ile ilgili görüşlerini paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacaklar.

 

Türkçe-İngilizce eşzamanlı çeviriyle düzenlenecek toplantıya sizin ve kuruluşunuzdaki yönetici ve uzmanların katılımından büyük memnuniyet duyarız.

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hakan Yılmaz

 

RSVP: Çağdan Erdoğan (dpf@boun.edu.tr / +90 2123597156)

 

 

Prof. Jan-Werner Müller, Free University (Berlin-Almanya), University College (İngiltere-Londra), St. Antony’s College (Oxford-İngiltere) ve Princeton (ABD) üniversitelerinde eğitim görmüştür. Prof. Müller, 2005 yılından bu yana Princeton Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Öncesinde, 1996-2003 yılları arasında Oxford Üniversitesi’nde, 2003-2005 yılları arasında St. Antony’s College, Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde görev yapmış olan Müller, Berlin’de bulunan European College of Liberal Arts’ın kurucu ortaklarından biridir. Oxford, Cambridge, Ludwig Maximilian Üniversitesi, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ve Pekin Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu pek çok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Oxford Üniversitesi’nde verdiği derslere dayanan “Christian Democracy: A New Intellectual History” kitabı yakında yayınlanacak olan Müller’in “Was ist Populismus” (2016) başlıklı kitabı 20’den fazla dile çevrilmiş; Türkçe basımı da İletişim Yayınları tarafından “Popülizm Nedir?” başlığıyla yapılmıştır. “Constitutional Patriotism” (2007) başlıklı kitabı da “Anayasal Yurtseverlik” başlığıyla Dost Yayınevi tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan Müller’in ayrıca “Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe” (2011), “A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought” (2003) ve “Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity” (2000) başlıklı üç kitabı daha bulunmaktadır.

 

Kadri Gürsel, Al-Monitor’un Türkiye’nin Nabzı bölümünde köşe yazarıdır. 2016’dan 2018’in Eylül ayına kadar Cumhuriyet gazetesinde, 2007-2015 yılları arasında ise Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Gürsel’in yoğunlaştığı alanlar; Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, Türkiye’de Kürt sorunu ve siyasal İslam’ın gelişimidir. Gazeteciliğe 1986 yılında Yeni Gündem gazetesinde başlayan ve 1993-1997 yılları arasında Fransız Haber Ajansı AFP’de muhabirlik yapan Gürsel, 1997’de Milliyet yayın grubuna katılmış, 1999-2008 döneminde de Milliyet’in Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmıştır. Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı’dır. Fransızca olarak yayınlanmış “Turquie: Année Zéro” (2016) ve “Ben de Sizin İçin Üzgünüm” (2018) başlıklı kitapları bulunmaktadır. Son yazılarına erişmek için: https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/authors/kadri-gursel.html

 

Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve kurucularından biri olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’nin başkanıdır. Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görmüş, yüksek lisansını Laval Üniversitesi’nde, doktorasını ise McGill Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi, Sherbrooke Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları; iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, gelişme iktisadı ve girişimcilik tarihi olan Buğra’nın yayınları arasında “Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası” (Osman Savaşkan’la birlikte);  “Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika”; “Devlet ve İşadamları;  “İktisatçılar ve İnsanlar”; “Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde”; “Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri” (Yalçın Özkan ile birlikte derleme); “Sınıftan Sınıfa” (derleme); “21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak” (Kaan Ağartan ile birlikte derleme); “Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru” (Çağlar Keyder ile birlikte derleme); “Sosyal Politika Yazıları” (Çağlar Keyder ile birlikte derleme)” bulunmaktadır. Akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin “Büyük Dönüşüm” adlı eserini de Türkçe’ye kazandırmıştır.

 

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, 1973’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi lisans programından mezun olmuştur. ABD’de Iowa Üniverstiesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne devam ederek 1975’te yüksek lisans, 1977’de doktora programını tamamlamıştır. Uzmanlık dalı Karşılaştırmalı Siyaset olup, bu dal içinde siyasal katılma ve siyasal temsil konularında uzmanlaşan Prof. Kalaycıoğlu’nun Türkçe olarak yayınlanmış Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Çağdaş Siyasal Bilim, ve Ali Yaşar Sarıbay’la birlikte derlediği Türk Siyasal Hayatı, Türkiye’de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Türkiye’de Politik Değişme ve Modernleşme ve İngilizce olarak yayınlanmış Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands, 2005) ve Ali Çarkoğlu ile birlikte yazdığı Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society, (2007) ve Rising Tide of Conservatism in Turkey, (2009), Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3. Baskı) (2018) başlıklı toplam on kitabı ve yirmi bir adet kitap boyutlarında Ali Çarkoğlu, Üstün Ergüder, Yılmaz Esmer, Hamit Fişek, Süleyman Özmucur, Murat Sertel, Nihat Falay, Umut Özkırımlı ve Binnaz Toprak ile birlikte yürüttüğü çeşitli araştırmaların sonuçlarını irdeleyen araştırma raporları, Türkçe ve İngilizce olarak bilimsel, hakemli uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış olan çeşitli makaleleri vardır. 1990-1997 arasında Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer ile birlikte, Michigan Üniversitesi profesörlerinden Ronald Inglehart’ın başkanlığında yürütülen Dünya Değerler araştırmasının bir parçası olarak yapılmakta olan Türkiye’de Değerler araştırmasında çalışmıştır. Prof. Kalaycıoğlu, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Ali Çarkoğlu ile birlikte Türkiye’deki International Social Survey Program (ISSP) saha araştırmalarını 2008’den beri yürütmektedir. 2004-2007 arasında Işık Üniversitesi rektörü olarak görev yapançalışan Prof. Kalaycıoğlu, 2007’den beri Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Kalaycıoğlu, Siyasi İlimler Türk Derneği, Bilim Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, International Political Science Association (IPSA), Middle East Studies Association of North America (MESA), Political Studies Association (PSA), International Studies Association (ISA), Midwest Political Science Association (MPSA) ve ayrıca Türk Demokrasi Vakfı (TDV), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin (IPM) de kurucu üyesidir.